Alle tjenester

Grunnarbeid

Vi har både utstyr og personell til å utføre en rekke ulike arbeider som vi sorterer under kategorien grunnarbeid. Dette kan være alt fra dreneringsjobber, planeringsjobber, steinsetting og ikke minst oppbygging av veier og plasser m.m.

Grunnarbeid
Grunnarbeid

For Hadeland Maskindrift AS er det svært viktig med god dokumentasjon, slik at våre kunder skal være trygge på at også det arbeidet som ikke kan ses er gjort i henhold til avtale og forskrifter. Vi ønsker også å kunne se på sluttresultatet med stolthet over jobben som er utført, og at du som kunde skal bli godt fornøyd med jobben vi har gjort for deg.

Kontakt

Sertifiseringer vi er stolte av

Kontakt