Alle tjenester

Veivoktertjenester

En veivokter jobber med å følge med og å sørge for at vei og veiobjekter er i henhold til fastsatt standard. De kjører i egne biler som kontrollerer alt som er på og ved vei – skilt, rekkverk, busskur m.m. De tar også vurdering på om det er fare for ras, store skader på veidekket og liknende. Dette meldes inn inn til Akershus fylkeskommune, eller Oslo kommune – avhengig av hvem som eier veien.

Veivoktertjenester

Sertifiseringer vi er stolte av

Kontakt