Alle tjenester

Vinterdrift

Vi utfører de fleste typer av nødvendig vinterdrift i områdene vi leverer tjenester. Dette innebærer blant annet brøyting, salting og strøing av sand eller singel, bordkjøring av snø, utfresing av veier eller plasser, håndrydding av gangarealer, fjerning av is, høvling av vei, m.m.

Vinterdrift
Vinterdrift

Vinterdrift utføres på vei, gang- og sykkelsti, store plasser og tilsvarende. Det er ulike krav for ulike veier – sykkeltraseer skal være bare hele året, mens andre kan ha vintervei. På enkelte områder skal det strøs med singel, og andre med salt. Kravene varierer fra sted til sted og vei til vei.

Kontakt

Sertifiseringer vi er stolte av

Kontakt